ORGANISATIE

Pax kinderhulp

Pax Kinderhulp is al sinds 1961 actief. In dat jaar waren leden van een werkgroep van de Pax Christi Vredesbeweging in Berlijn. Zij zagen de moeilijke leefomstandigheden van veel vluchtelingenkinderen en besloten deze kinderen de gelegenheid te geven om in Nederland op adem te komen. De werkgroep ‘Berlijnse kinderen’ ontstond. De Stichting Pax (Christi) Kinderhulp werd opgericht met als doel om hulp te bieden aan buitenlandse kinderen die in nood verkeren.

Pax kinderhulp Eemnes

Na 25 jaar zich ingezet te hebben voor Poolse kinderen zet de werkgroep Pax Kinderhulp Eemnes nu in om een groep Armeense kinderen uit te nodigen voor een vakantie in Eemnes en omgeving. Pax Kinderhulp Eemnes biedt kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar, die leven in slechte sociale, economische of politieke omstandigheden een vakantie aan. Deze kinderen worden opgevangen binnen gastgezinnen uit Eemnes en omgeving. Daar verblijven ze drie weken en draaien ze in het gastgezin mee. Ook is er een gezamenlijk programma vanuit de organisatie waarin de kinderen als groep aan activiteiten meedoen.

Pax Kinderhulp Eemnes gelooft dat de kinderen door deze ervaringen meer vertrouwen krijgen in een betere toekomst. Door deze kinderen een vakantie aan te bieden geeft Pax Kinderhulp iets waar ze jarenlang op kunnen terugkijken. We laten ze even speciaal zijn. In de praktijk zien we dat zo’n vakantie vaak een stimulans is. De schoolprestaties worden beter. Kinderen willen iets bereiken. Om hen heen is de situatie voor velen uitzichtloos. Tijdens hun vakantie zien ze dat het ook anders kan zijn en dat geeft een ander toekomstperspectief. Daarnaast hopen wij als organisatie dat wij een bijdrage kunnen leveren aan vrede, vrijheid en medemenselijkheid.